Categories
all

Att fotografera närbilder

Närbilder, som är tagna med en suddig bakgrund, är ofta väldigt tilltalande – dessa bilder gör att ögat först fokuserar på det som är skarpt i bilden, vilket då innebär att det också är detta som man ser mest. Att ta närbilder är dock inte alltid så enkelt. För att få till riktigt bra närbilder krävs det oftast att man lämnar kamerans AUTO-läge och istället går över till att utforska manuella inställningar av bländare och slutartid.

Bländare och slutartid viktiga aspekter

Däremot behöver du inte alltid ha det bästa objektivet för att kunna ta närbilder, utan det handlar till största delen om var du lägger fokuset i bilden. På en vanlig iPhone-kamera räcker det ofta med att du klickar på skärmen där du vill att fokuset ska lägga sig. Använder du en mer avancerad kamera kan det bli lite svårare då det krävs att bländare och slutartid samspelar för att du ska få till de bästa närbilderna.

Om du till exempel ska fotografera en cykel från Crescent och vill att just en av cykelns detaljer ska vara i fokus bör du ställa in ett litet bländartal (som indikerar en öppen bländare). Beroende på hur ljust det är behöver du sen också ställa in en längre eller kortare slutartid. Ju mer öppen bländare du har, desto närmare kan du fota och få bra fokus med en suddig bakgrund.